מינוי אפוטרופוס לילד עם צרכים מיוחדים

מינוי אפוטרופוס לילד עם צרכים מיוחדים

עד גיל 18, ההורים כולם משמשים כאפוטרופוס טבעי של הילד שלהם.
בגיל 18 האפוטרופסות הטבעית פוקעת ועל מנת למנות אפוטרופוס חייבים להגיש בקשה לבית המשפט

את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש קרוב משפחה, המדינה או האדם בעל הצורך בכך

תפקיד האפוטרופוס הוא לדאוג לכל ענייניו של האדם האחר שלו הוא משמש כאפוטרופוס, לקבל החלטות בשמו באופן קבוע או זמני

אפוטרופסות אינה שוללת את הכשירות המשפטית של אותו אדם

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס: קרוב משפחה, איש אמון, עוד, נציג של האפוטרופוס הכללי, עמותה או תאגיד. כל אלה יכולים להתמנות על ידי בית המשפט ולשמש כאפוטרופוס לאדם אחר

ניתן למנות מספר אפוטרופסים או אפוטרופוס אחד בלבד. כמו כן, ניתן למנות אפוטרופוס לכל נושא (גוף ורכוש). 

הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש בכתב ויפורטו בה הנימוקים למינוי האפוטרופוס. יש לצרף חוות דעת של נוירולוג או פסיכיאטר אשר תתייחס לשאלה האם האדם שלו מבקשים למנות אפוטרופוס יכול לדאוג לענייניו והאם הוא יכול להביע את רצונו בקשר לכך

על כל בני המשפחה הגרעינית לחתום על כתב הסכמה המצורף לבקש הורים, אחים בגירים וילדים מעל גיל 18. כאשר יש קרוב משפחה שאינו מסכים, יש לציין זאת בבקשה

דיון ייערך במקרים בהם אין הסכמה של כל המשפחה הגרעינית, כאשר בית המשפט חושב שהאדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס אינו מתאים או כאשר ניתן לשמוע את האדם שממנים לו אפוטרופוס

בבואו של בית המשפט למנות את האפוטרופוס עליו לשקול 2 עקרונות מנחים:
האחד, עקרון הצורךהאם ללא המינוי זכויותיו וצרכיו של האדם ייפגעו.
השני, עקרון האמצעי הפחות מגבילהאם ניתן לשמור על זכויותיו של האדם באמצעים מגבילים פחות

לאחר המינוי, חלות חובות על האפוטרופוס שמונה והוא מחויב להגיש דוח ובו פרטי האדם ונכסיו.

שאלות נפוצות

קרוב משפחה, איש אמון, עוד, נציג של האפוטרופוס הכללי, עמותה או תאגיד. כל אלה יכולים להתמנות על ידי בית המשפט ולשמש כאפוטרופוס לאדם אחר

ניתן למנות מספר אפוטרופסים או אפוטרופוס אחד בלבד. כמו כן, ניתן למנות אפוטרופוס לכל נושא (גוף ורכוש). 

תפקיד האפוטרופוס הוא לדאוג לכל ענייניו של האדם האחר שלו הוא משמש כאפוטרופוס, לקבל החלטות בשמו באופן קבוע או זמני

את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש קרוב משפחה, המדינה או האדם בעל הצורך בכך

הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש בכתב ויפורטו בה הנימוקים למינוי האפוטרופוס. יש לצרף חוות דעת של נוירולוג או פסיכיאטר אשר תתייחס לשאלה האם האדם שלו מבקשים למנות אפוטרופוס יכול לדאוג לענייניו והאם הוא יכול להביע את רצונו בקשר לכך

ליטל אורלי - משרד עורכי דין בגני תקווה

צרו עמנו קשר בטלפון

לקביעת פגישה ולייעוץ
הנכם מוזמנים להשאיר פרטים ואחזור אליכם בהקדם